DAS

Veel gestelde vragen over Erfrecht

Wilt u ook voortaan uw rechtshulp prima verzekerd hebben bij de grootste rechtsbijstandverzekeraar van Europa?

Ja, ik wil een rechtsbijstandverzekering.

Erfrecht - Veelgestelde vragen

Hoe voorkom ik dat ik aansprakelijk gesteld wordt voor schulden uit de nalatenschap?

Een nalatenschap kan zuiver aanvaard worden, waarbij alle baten en alle lasten op de erfgenaam overgaan. Je kan ook beneficiair aanvaarden of te wel aanvaarden met de voorwaarde dat er een boedelbeschrijving gemaakt wordt. Alle schuldeisers worden dan opgeroepen zodat duidelijk wordt hoeveel schulden er zijn en of de nalatenschap nog baten overhoudt. Als erfgenaam ben je dan niet aansprakelijk voor de schulden, blijven er baten over dan ben je daarin voor je erfdeel gerechtigd. Ten slotte kan je ook verwerpen, je krijgt dan niets uit de nalatenschap. Bij zowel beneficiair aanvaarden als verwerpen dien je een verklaring bij de griffie van de rechtbank af te leggen.

Hoe zorg ik als ouder dat alleen mijn kinderen erven en niet de aangetrouwde partners?

Bij testament kun je in een zogenoemde privé c.q. uitsluitingsclausule vastleggen dat alles wat uw kinderen erven, nooit in een gemeenschap van goederen zal vallen.

Wat is de taak van een executeur?

Hij moet de nalatenschap beheren, schulden betalen, legaten uitkeren en successierechten voldoen. Om hiervoor aan geld te komen mag hij zelfs goederen van de nalatenschap verkopen.

Wij wonen samen, kinderloos en hebben geen samenlevingscontract. Wat gebeurt er als een van ons overlijdt?

Voor de langstlevende partner ziet het er somber uit. Volgens de wettelijke vererving gaat de nalatenschap van de overledene naar de ouders en eventuele broer(s) en zus(sen) van de overledene, ieder voor een gelijk deel. Dit risico sluit je uit door het maken van een samenlevingscontract waarbij de gemeenschappelijke goederen bij overlijden middels een zogenoemde verblijvingsbeding aan de langstlevende wordt toebedeeld. Voor privé goederen kan bij testament bepaald worden dat de andere partner tot erfgenaam wordt benoemd.

Tijdens erflaters leven heeft mijn broer een grote geldsom ontvangen, moet dit bedrag met de andere erfgenamen worden gedeeld?

In principe is volgens het huidige erfrecht geen enkele erfgenaam meer tot inbreng in de nalatenschap van de schenking verplicht, tenzij de schenker dit heeft bepaald bij de schenking of bij testament. Dit is alleen anders indien er een beroep wordt gedaan op de legitieme portie.

Ik ben in erflaters testament onterfd, heb ik dan nergens recht op?

(Klein)kinderen van de erflater hebben altijd recht op hun zogenoemde legitieme portie. Dit is de helft van hetgeen geërfd zou zijn als er geen testament gemaakt zou zijn. De legitimaris heeft recht op een bepaalde som geld, welk in beginsel 6 maanden na het overlijden is op te eisen.

Ik heb nog recht op een deel van mijn vaders nalatenschap, maar dat krijg ik pas als moeder is overleden. Hoe voorkom ik dat bij een eventueel hertrouwen de goederen naar stiefvader gaan?

Bij het hertrouwen van moeder kunt u de eigendom van de goederen opeisen. Op papier word je dan alvast eigenaar van de goederen ter waarde van uw erfdeel, maar moeder mag de goederen als vruchtgebruiker blijven gebruiken. U kunt bij haar overlijden deze goederen c.q. de geldsom opeisen.

 

Voortaan direct juridische hulp bij dit soort problemen? Sluit dan nu online uw DAS Rechtsbijstandsverzekering. Bij DAS staan dagelijks 400 juristen voor u klaar!